درراستای اجرای طرح توسعه نوغانداری درشهرستان فردوس توسط زنان روستایی برای اولین بار در استان و شهرستان فردوس پیله ای که سالهای گذشته به قیمت ناچیز از نوغانداران دراستانهای مجاور خریداری می شد توسط یک زن که سودای پیشرفت شهرش را دارد خریداری شده و به پیله خشک تبدیل شده است.سرکار خانم جوادی در حدود 15 سال است که با دارابودن حدود 6 کارگاه فرش دستباف به تولید فرش ابریشمی مشغول است و امسال تصمیم گرفته است نخ ابریشمی مصرفی را خود از پیله شهرستان فردوس تهیه نماید