با عنایت به اهمیت و لزوم رصد و پایش دوره ای عملکرد صندوق های اعتبارات خرد و به منظور سنجش میزان رضات کلیه اعضا از عملکرد ارکان صندوق ها و با توجه به درخواست تعدادی از اعضا، برای انجام انتخابات مجدد ، جلسه رای گیری تعیین ارکان صندوق در تاریخ 99/12/4 با حضور 45 نفر از اعضای صندوق برگزار شد
در این جلسه خانم ها محبوبه بلوری و معصومه اکرامی در جایگاه خود به عنوان مدیر و منشی صندوق ابقا شدند و خانم سمیه آسودی به عنوان حسابدار صندوق به جای خانم سحر جلوگیر انتخاب شدند
در پایان از زحمات خانم سحر جلوگیر در چند سال گذشته تقدیر و تشکر شد
لازم بذکر است صندوق باغستان در سال 94 تاسیس شده و دارای عملکرد بسیار قبل قبولی می باشد