با عنایت به اهمیت و لزوم رصد و پایش ملخ صحرایی در جهت شناسایی به موقع این آفت خطرناک و به تبع آن کاهش خسارات وارده به بخش کشاورزی و از جهتی جلب مشارکت جامعه محلی و مستقر در مراتع و محیط زیست از جمله قرقبانان، محیط بانان، سرگروه های عشایر و دامداران کلاس آموزشی آشنایی با اشکال مختلف صحرایی و لزوم اطلاع رسانی به موقع در صورت مشاهده آفت راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه موخه 99/11/13 در محل سالن جلسات این مدیریت با تدریس خانم مهندس وطن خواه و ارائه پاورپونت و هندبوک ملخ صحرایی برگزار گردید
در پایان جلسه پوستر " ملخ صحرایی را بهتر بشناسیم" بین حاضرین توزیع شد