با عنایت به تاسیس صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی چشمه خانم در سال 99 و گذشت 6 ماه از تاسیس این صندوق و استمرار پس انداز توسط اعضا، اولین جلسه وام دهی صندوق در روز چهارشنبه مورخه 99/10/17 برگزار شد و پس از تبیین شرایط صندوق برای وام دهی به 5 نفر از اعضا که علاوه بر معرفی شغل، بیشترین حضور را در جلسات ماهانه داشته اند وام پرداخت شد.
در ادامه جلسه با توجه به اهیمت موضوع ملخ صحرایی و لزوم رصد و پایش ملخ، اشکال مختلف ملخ و نحوه شناسایی آن به اعضای صندوق آموزش داده شد تا در صورت مشاهده، در اسرع وقت به حوزه حفظ نباتات اطلاع رسانی شود.