با توجه به مناسب بودن میزان بارندگی ها در سال زراعی جاری و بالا بودن پوشش سبز مراتع و رغبت دامداران به خرید و پرورش گوسفند این مدیریت با همکاری بنباد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) اقدام به برگزاری کلاس آموزشی برای دامداران و متقاضیان جدید نمود. 
در این کلاس آقای دکتر ابراهیم پور به عنوان مدرس، ضمن توضیح اصول صحیح پرورش دام سبک، خواستار توجه ویژه دامداران به جیره غذایی دام و رعایت آن بر اساس اصول علمی شد.