به همت مرکز جهاد کشاورزی باغستان،طی دو هفته پایانی آذر ماه جاری با حضور کارشناسان مرکز در تمامی روستاهای سطح شهرستان که تولید کننده انارمی باشند طرح مبازره همگانی با کرم گلوگاه انار اجرا گردید.
در این طرح که در 7 روستا (باغستان علیا و سفلی، برون، سرند، گستج، فتح آباد و بیدسکان) و نیز بیش از 25 منبع آبی دارای سطح زیر کشت انار اجرا گردید، با نصب بنر و بلندگوی سیار روی ماشین مرکز، باغداران و تولیدکنندگان انار را نسبت به جمع آوری انار های آلوده از سطح باغات و از بین بردن آنها و نیز زمان مناسب این امر آگاه نمودند.