بر اسا س تصمیم کارگروه شهرستانی طرح: "آموزش تغذیه سالم، ایجاد باغچه های خانگی و مصرف جوانه های خوراکی " با همکاری جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و آموزش و پرورش شهرستان فردوس، کارگاه آموزشی با عنوان: پرورش سبزی و صیفی و جوانه های خوراکی در منزل روز دوشنبه بیست و پنجم آذر ماه سال جاری بعد از نماز مغرب و عشاء در محل نمازخانه هنرستان شبانه روزی دخترانه شهید صبوری فردوس برگزارگردید.
در این کارگاه که با حضور حدود 30 نفر از دانش آموزان خوابگاه وبا هدف. ارتقاء سطح دانش و مهارت تولید جوانه خوراکی و سبزی و صیفی و آشنایی با شیوه صحیح پرورش و مصرف آن. برگزار شد، خانم مهندس نقوی کارشناس جهاد کشاورزی مباحثی چون نحوه آماده سازی بستر و عمق کاشت بذر سبزیجات، آبیاری و مدیریت باغچه های خانگی و نیز چگونگی تهیه جوانه های خوراکی، شرایط نگهداری و نحوه مصرف و خواص و ارزش غذایی آن به مخاطبین ارائه نمود.