در مورخ 98/8/23 با حضور 40 نفر از باغداران شهرستان ، دوره آموزشی سایبان های کشاورزی با حضور خانم دکتر محمودی از کارشناسان برجسته وزارت جهاد کشاورزی در محل مدیریت جهاد کشاورزی برگزار گردید. در این دوره آخرین اطلاعات در زمینه احداث سایبان و اثرات اجرای آن در جلوگیری از آفتاب سوختگی، تگرگ، گرمازدگی، کاهش آفات و ... در اختیار بهره برداران قرار گرفت. با توجه به تسهیلات اختصاص یافته به احداث سایبان توسط وزارت جهاد کشاورزی این موضوع با استقبال باغداران مواجه گردید.