برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با جوندگان مضر بخش کشاورزی در روستای فتح آباد فردوس به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس گروه جهادی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس به روستای فتح آباد اعزام و اقدام به برگزاری کلاس آموزشی مبارزه با جوندگان مضر بخش کشاورزی نمودند. در پایان کلاس به منظور رفاه حال بهره برداران اقدام به توزیع سم فسفر دوزنگ به منظور تهیه طعمه مسموم جهت کنترل موش گردید.