با توجه به اهمیت معرفی تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی در جهت الگوسازی برا ی سایر کشاورزان و با توجه به اخذ سه رتبه برتر کشوری در سال جاری ازشهرستان فردوس، تهیه کلیپ از فعالیتها و اقدمات شاخص آقای رمضان میرزایی نسب مجری نمونه تثبیت شن و بیابان زدایی و اقای حسن فتحعلی زداه خیر و حامی نمونه منابع طبیعی  و خانم ربابه جوادی زن کار آفرین نمونه در تاریخهای 8 و9 اسفندماه 1400 صورت پذیرفت لازم بذکر است علاوه بر به تصویر کشیدن  فعالیتها ی شاخص نمونه های کشوری نظرات و پیشنهادات آنان در جهت ارتقای بخش کشاورزی در حیطه کاری مربوطه نیز فیلم برداری شد.