برگزاری کارگاه آموزشی تولید انواع زعفران نگین ،سوپر نگین ،نگین اتویی و....و خشک کردن با دستگاه خانگی برقی روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۷/۲۷ سالن جلسات مدیریت فردوس با حضور ۸۵ نفر از زعفرانکاران