یرگزاری کارگاه پشم ریسی با دستگاه برقی در مورخه 1400/8/1 در سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی فردوس با حضور تعدادی از اعضای صندوق اعتبارات خرد زنان روستای چشمه خانم و تحویل دستگاه به آنان و آموزش به صورت عملی