برگزاری جلسه ماهانه صندوق اعتبارات خرد باغستان شهرستان فردوس با محوریت راه اندازی بازارچه فروش محصولات با حضور شهردار ،ریاست شورای اسلامی باغستان  و رئیس مرکز جهاد کشاورزی و مسئول ترویج

پنج شنبه ۱۴۰۰/۸/۸در این جلسه علاوه برفروش در بازارچه بر حضور در فضای مجازی علی الخصوص " با سلام " تاکید شد و تعداد ۵ نفر از بانوان نیز اعلام آمادگی کردند

در پایان جلسه نیز با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت زعفران در خصوص دو  فاکتور مهم در صادرات زعفران شامل زعفران نگین و حد مجاز سموم توضیح داده شد و ۴۵ برگ بروشور ترویجی توزیع گردید