برای آشنایی بیشتر دامداران با کانون های یادگیری و اهداف  طرح، اداره آموزش و ترویج با مساعدت اداره تولیدات دامی معاونت سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس، بازدید آموزشی ترویجی از طرح آمیخته گری بز بومی با نژاد اصیل سانن روز چهارشنبه مورخ 19/4/1398  ویژه دامداران و کارشناسان و با حضور جناب آقای مهندس بخشایی معاون رئیس سازمان و مدیرجهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید. دراین بازدید که با حضور حدود 25 نفر از دامداران پیشرو و کارشناسان مربوطه با هدف آشنایی با نتایج طرح در مرتع عشایری چهار غاش متعلق به آقای اسماعیل روزبه که در فاصله 120 کیلومتری مرکز شهرستان واقع گردیده برگزار شد، آقای مهندس الله بخش پور رئیس اداره تولیدات دامی طبس با بیان اینکه اجراء طرح اصلاح نژاد آمیخته گری بز بومی منطقه با نر بز اصیل سانن از سال 1386 با انتقال 3 راس نر بز اصیل نزاد سانن از ایستگاه اصلاح نژاد بز سانن شهرستان اردکان یزد به شهرستان طبس شروع  و با جفتگیری کنترل شده با بزهای بومی با هدف ایجاد انگیزه در دامداران، افزایش بهره وری در دام های بومی کم بازده، توسعه اشتغال، افزایش تولید شیر و گوشت در مراتع شهرستان با عنوان طرح تحقیقی ترویجی شروع بکار و از دو سال گذشته تحت عنوان کانون یادگیری ادامه دارد از مهمترین دستاوردهای این طرح تولید شیر 10 برابری نسبت به میانگین شیر روزانه (200 گرم) و تولید گوشت 1.5 برابر را می توان عنوان نمود. در پایان دامداران ضمن تبادل اطلاعات و تجربیات ارزشمند خود با سوالاتی از آقای اسماعیل با روند اجراء طرح بیشتر آشنا شدند.
لازم به ذکر است طرح آمیخته گری بز بومی منطقه با دام نر نژاد آلپاین و مورسیا از سال 96 به مجموعه فعالیت های کانون افزوده و در دست مطالعه بوده که در صورت مثبت بودن نتایج حاصله در سطح شهرستان ترویج خواهد شد.