گردهمایی اعضای کانون جوانان روستایی و عشایری مود درمحل سالن اجتماعات مرکزجهادکشاورزی مود با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی ، افزایش اعتماد به نفس و ترویج وفرهنگ سازی مهارتهای زندگی سالم و با حضور نمایندگان اداره ورزش و جوانان شهرستان سربیشه و جمعی از اعضای کانون در تاریخ 1400/4/6 برگزارگردید. اهداف و راه اندازی سازمانهای مردم نهاد ویژه جوانان و نحوه تشکیل و برگزاری مجمع عمومی از جمله مباحث مطرح شده در این گردهمایی بود.