به مناسبت دهه کرامت جشنی باهمکاری کانون جوانان روستائی مود، کانون فرهنگی اجتماعی مهرآفرینان، پایگاه ام ابیها، شرکت تعاونی الزهراء، مرکز نیکوکاری، واحدفرهنگی کمیته امداد و واحدخواهران ستادنمازجمعه در تاریخ24 /1400/3 درمحل مصلی نمازجمعه برگزارگردید. دراین جشن علاوه بربهره مندی ازسخنرانی خانم حسنی از حوزه علمیه بیرجند ، مولودی خوانی خانم زارعی و برنامه های جانبی دیگر از 25 نفر دختران حاضردرجلسه ( معصومه نامها ورای اولی ها ) تجلیل بعمل آمد که 5 هدیه از طرف کانون جوانان به 5 نفرخانم عضو کانون تقدیم گردید. تعداد شرکت کننده در این جشن 200 نفر در محل برگزاری ان مصلی نمازجمع مود بود