کارگاه آموزشی پیش آگاهی مبارزه با ملخ صحرائی و آفات غلات ویژه کشاورزان بخش درح در مورخ 99/11/29 در محل مرکز جهاد کشاورزی درح راس ساعت 8:30 صبح با حضور 20 نفر از کشاورزان و جناب آقای مهندس مروتی رئیس مرکز درح و سرکار خانم مهندس کهنسال کارشناس حفظ نباتات به عنوان مدرس و سرکار خانم بیژن پور کارشناس ترویج با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.
در ابتدا جناب آقای مهندس مروتی ضمن خوش آمد گویی و تشکر از همکاری تعدادی از کشاورزان در خصوص مبارزه با ملخ صحرائی در ابتدای سال جاری، اهمیت مبارزه با آفات غلات و مبارزه با حمله احتمالی ملخ در فصل پیش رو را متذکر شدند و در ادامه سرکار خانم مهندس کهن سال مباحث کامل مبارزه با آفات غلات و ملخ صحرائی را عنوان نمودند و در آخر از عوامل دیده بانی و مبارزه با ملخ صحرائی در ابتدای سال جاری تجلیل و قدردانی شد و سپس بازدید از مزارع غلات دشت درح بعمل آمد و کارگاه در ساعت 11:30 به پایان رسید.