نمونه برداری از محصول آفتابگردان آجیلی جهت اخذ گواهی استاندارد نشان حد مجاز آلاینده ها در محصول کشاورزی در طرح توان افزایی زنان روستائی، با حضور آقای مهندس بهداد مشاور محترم رییس سازمان و مدیر گروه محیط زیست وسلامت غذا و آقای مهندس احراری نماینده شرکت بازرسی تاک، خانم مهندس بابایی سرپرست ترویج شهرستان، آقای مهندس امیرآبادی مسئول مرکز جهاد کشاورزی مود و مجری طرح خانم مهدیه ماژانی در بخش مود چاه ماژانی به وسعت دو هکتار مورخ 99/8/1 صورت پذیرفت که نمونه محصول بطور تصادفی توسط نماینده بازرسی برداشت و پلمپ  جهت ارسال به آزمایشگاه گردید. در این مزرعه از سموم شیمیایی استفاده نشده و فقط از کودهای ریز مغذی طبق استانداردها استفاده شده است. امید است با اخذ مجوز استاندارد برگ سبزی باشد جهت افزایش تولیدات محصول گواهی شده و سالم‎.