برگزاری روز مزرعه کشت مستقیم، مورخ 99/7/16  در محل  چاه خواجه عبداللهی درح توسط مرکز جهاد کشاورزی درح با همکاری اداره مکانیزاسیون و ترویج شهرستان و حضور ۳۰ نفر از کشاورزان گرامی

در ابتدا جناب مهندس مروتی اطلاعاتی راجع به فعالیتهای انجام شده بیان نمودند و سپس آقای قربانی کشاورز اجرا کننده طرح کشت مستقیم در خصوص تجربیات کسب شده و نتایج مطلوب آن را ارائه ودر نهایت آقای دکتر مشایخی کارشناس مکانیزاسیون شهرستان و سرکار خانم بابایی سرپرست ترویج شهرستان به نکات تخصصی و فنی کشت مستقیم اشاره نمودند.:

 کشت مستقیم (بی خاکورزی) روشی حفاظتی است که در آن بذر بدون هیچ گونه عملیات خاکورزی در زمین شخم نخورده و در بقایای محصول قبلی کشت می گردد.

 از جمله مزایای کشت مستقیم می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 1-کاهش زمان لازم برای انجام عملیات تهیه زمین و کاشت به میزان ۷۴ درصد در مقایسه با خاکورزی مرسوم

 2-کاهش میزان سوخت به میزان ۷۷ درصد در مقایسه با خاکورزی مرسوم‌

 3- صرفه جویی در مصرف انرژی در تولید محصولات کشاورزی (۳ درصد صرفه جویی انرژی در تولید گندم در مقایسه با خاکورزی مرسوم)

 5-کاهش هزینه تولید محصولات کشاورزی (کاهش ۸ درصدی هزینه های تولید گندم در مقایسه با خاکورزی مرسوم)

 4- افزایش حفظ رطوبت خاک به میزان ۱۳ درصد نسبت به خاکورزی مرسوم در عمق ۰ تا ۲۰ سانتیمتری خاک

6- کاهش فرسایش خاک

7-افزایش ماده آلی خاک

 لازم به ذکر است در محل برگزاری کارگاه ، کشت مستقیم آفتابگردان در بقایای گیاهی جو در سطح 3 هکتار از اراضی چاه کشاورزی خواجه عبداللهی بخش درح انجام شده  بود