برگزاری روز مزرعه تسطیح لیزری در چاه خواجه عبدالهی بخش درح مورخ 99/7/15 توسط مرکز جهاد کشاورزی درح با همکاری اداره مکانیزاسیون و اداره ترویج شهرستان و کشاورز آقای قربانی
این جلسه با حضور بیست و پنج نفر از کشاورزان منطقه در ساعت نه صبح در محل چاه قربانی برگزار گردید . ابتدا رییس مرکز و کارشناس مکانیزاسیون نکات تخصصی و فنی را ارائه و سپس آقای قربانی کشاورز مجری طرح، تجربیات خود را بیان نمودند. از جمله نکاتی که اشاره شد، موضوعات ذیل می باشد. یک زمین با شیب‌بندی و تسطیح مناسب نه تنها موجب گسترش یکنواخت آب و در نتیجه بالا بردن راندمان آبیاری می‌گردد، بلکه دیگر فعالیت‌های زراعی (کاشت، داشت، برداشت) را آسان می‌سازد لزوم انجام تسطیح اراضی زراعی در ایران به منظور بهبود مدیریت آبیاری در مزرعه و استفاده بهینه از نهاده‌های کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است.