دوره تخصصی آموزشی  بیماریهای طیور، 26 مرداد ماه ۹۹ توسط جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه باهمکاری صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان و شبکه دامپزشکی در حوزه بخش مرکزی شهرستان ویژه 55 نفر از بهره برداران دامی با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار گردید. در این دوره تخصصی آموزشی در خصوص شناخت پرنده سالم از بیمار و آشنایی با بیماری‌های رایج آن در دوره‌های مختلف پرورش، نحوه تغذیه و عوامل موثر بر رشد نکاتی ارائه شد.