خرید تضمینی محصول گندم سال زراعی 99-98 در شهرستان سربیشه آغاز شد. سطح زیر کشت گندم شهرستان 2400 هکتار گندم می باشد. و برداشت این محصول از اول خرداد ماه در این شهرستان آغاز گردیده است در حال حاضر 15 کارشناس مروج مسئول پهنه ها در سطح شهرستان با توجه به شرایط بیماری کرونا و عدم برگزاری تجمعات، اقدام به آموزش و ترویج انفرادی کلیه تولید کنندگان غلات در پهنه خود نموده و ایشان را تشویق به تحویل گندم به سیلو جهت تامین امنیت غذایی کشور می نمایند و همچنین ضمنا، در حال حاضر 3 مرکز خرید در بخش مرکزی، مود و درح، خرید تضمینی گندم از کشاورزان شهرستان را با هدف خرید مستقیم از کشاورزان و حمایت از این قشر و کوتاه کردن دست دلالان، از اول خرداد ماه آغاز کرده است و تاکنون میزان 1700 تن محصول گندم را از کشاورزان خریداری نمود است.