ضمن تبریک هفته جهاد کشاورزی و عرض خداقوت به همه همکاران خدمتگزار با توجه به شیوع بیماری کرونا و رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی، از 3 نمونه استانی بخش کشاورزی درهفته جهاد کشاورزی مورخ 99/3/25 با حضور مدیر شهرستان، رییس تعاون روستایی شهرستان، مسئولین واحدهای تخصصی، بخشدار محترم بخش مود، مسئولین بخش مود و تعداد محدودی از بهره برداران بخش کشاورزی با رعایت پروتکل بهداشتی در بخش مود مرکز جهاد کشاورزی تقدیر و تشکر صورت پذیرفت و از50 نمونه شهرستانی بصورت غیر حضوری با نصب بنر نمونه ها در سطح شهرستان و بخش ها و ارسال تقدیرنامه، قدردانی گردید.