در ابتدا جلسه با حضور رئیس محترم سازمان جناب آقای قوسی در محل سالن جلسات ویژه مروجین شهرستان برگزار گردید و ضمن عرض خداقوت ، براهمیت اجرای سیاستهای دولت در پهنه ها توسط مروجین و محقق شدن اهداف سازمانی در اسرع وقت تاکید نمودند. سپس ادامه جلسه درمحل فرمانداری شهرستان با حضور فرماندار محترم ، بخشداران و کلیه ادارات شهرستان و ادارات تابعه و رئیس محترم شرکت شهرکهای استان برگزار گرید .
در این جلسه کلیه مصوبات و ابلاغات در خصوص توسعه گلخانه ها ایراد و به سوالات مطرح شده پاسخ داده شد و مقرر گردید کلیه ادارات با بسیج همگانی در جهت تحقق توسعه گلخانه ای شهرستان اقدام نمایند.
ضمنا محل مجتمع گلخانه ای مود هم شناسایی و اعلام گردید .