جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی و رفع موانع تولید در بخش مود مورخ 98/08/02 روز پنج شنبه ساعت 8 صبح در محل مرکز مود با حضور مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان ،مسئولین محترم ادارات تابعه (اداره تعاون روستائی ، اداره امور عشایری ، دامپزشکی و اداره منابع طبیعی شهرستان ) مسئولین واحدهای تخصصی ( ترویج ، تولیدات گیاهی ، تولیدات دامی ، طرح و برنامه ، شیلات ، آب و خاک ، امور اراضی و حفظ نباتات) به همراهی 35 بهره بردار پیشرو بخش مود ، برگزار گردید .
در ابتدا ، مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان سرکار خانم مریم جوادی بایگی ، ضمن عرض خداقوت و تسلیت ایام شهادت، در خصوص ابلاغ ها و سیاستهای سازمان واهمیت  اجرای آن توسط واحدهای ذیربط بیاناتی را ارائه نمودند . سپس هر بخش تخصصی مصوبات ، اعتبارات و اولویت های بخش مربوطه را برای مدعوین ارائه نمودند و در ادامه بهره برداران پیشرو ، مسائل و مشکلات بخش کشاورزی و دامپروری را عنوان نموده و توسط مدیر محترم و مسئولین مربوطه به کلیه مسائل مطرح شده پاسخ داده شد و جلسه در ساعت 12:35 به پایان رسید.