برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی برای دختران در آستانه ازدواج -1400/12/24- شهرستان سربیشه

به مناسبت هفته جوان کارگاه آموزشی "مهارتهای زندگی برای دختران درآستانه ازدواج " با حضور اساتید این حوزه سرکارخانم عباسی  وجناب آقای آمالی و30 نفر ازاعضاء کانون جوانان روستایی وعشایری ، درمحل سالن اجتماعات مرکزجهادکشاورزی مود ، برگزار گردید . در پایان جلسه ۸ نفراز اعضاء به صورت خصوصی ازمشاوره ، اساتید مرکزمشاوره مشکات بهره مند شدند.