کارگاه آموزشی ترویجی با موضوع "آشنایی با مهارتهای زندگی " با حضور و تدریس کارشناس محترم بهداشت و درمان شهرستان بیرجند در 25 آذر ماه سال 1400 در محل مرکز جهاد کشاورزی مود و با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه، مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، مرکز جهاد کشاورزی مود و کانون جوانان روستایی و عشایری مود برگزار گردید.در این کارگاه تعداد 18 نفر از اعضا کانون جوانان روستایی مود حضور داشته و در پایان از شرکت کنندگان در مسابقه نقاشی روز جهانی خاک تقدیر و جوایزی به قید قرعه تقدیم گردید.