در راستای تقدیر از نمونه های بخش کشاورزی  در هفته جهاد کشاورزی  با حضور مدیر جهاد کشاورزی و بخشداران و امامت جمعه و شوراهای حوزه مراکز جهاد کشاورزی در روز دوشنبه مورخه 99/3/26  از 3 نفر نمونه استانی "آقای مهدی بنی اسد  مددکارنمونه کشاورزی استان و آقای حسین رجایی تولید کننده برتر قارچ خوراکی استان و آقای علی رحیمی تولید کننده نمونه ارزن استان ""و 2 نفر نمونه ملی " آقای علی رمضانی نمونه اصلاح و احیای اراضی واگذاری در اراضی شیب دار و تپه ماهور و خانم فاطمه افقهی مدیر عامل نمونه صندوق خرد زنان روستای مصعبی در شهرستان سرایان تقدیر بعمل آمد.