در دومین روز از ایام الله دهه فجر مورخ 98/11/13 گردهمایی آموزشی مددکاران ترویجی و تسهیلگران زن روستایی در سالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی آیسک برگزار گردید.
آقای مهندس صفایی مدیر جهاد کشاورزی سرایان در این گردهمایی ضمن خوش آمدگویی به مدعوین بیان نمودند انتقال یافته ها باید از طریق مددکاران و تسهیلگران به کشاورزان انجام گیرد که این مستلزم ارتباط بیشتر مددکاران و تسهیلگران با کارشناسان جهاد کشاورزی است. 
آقای مهندس مصطفایی در این گردهمایی نیز بیان نمودند: مددکاران ترویجی از نظر افزایش آگاهی کشاورزان در زمینه ثبت و بروزرسانی اطلاعات بهره برداران در سامانه جامع پهنه بندی کشاورزی نقش موثری می توانند ایفا کنند.
مهندس مصطفایی در خصوص مهارت های یک ارتباط مناسب توضیحاتی ارائه دادند وی در ادامه در خصوص تکنیک های تسهیلگری، ویژگی های رهبران محلی و مددکاران و تسهیلگران و ضرورت و اهداف بکارگیری مددکاران ترویجی و تسهیلگران در فرآیند توسعه کشاورزی مطالبی ایراد فرمودند.
در ادامه مهندس نعمتی از کارشناسان بیمه در خصوص الزام بیمه محصولات کشاورزی برای حمایت از تولیدکننده ها توضیحاتی را بیان نمودند.
درپایان جلسه به سوالات حاضرین در زمینه های مختلف با حضور مسئولین و روسای ادارات مدیریت پاسخ داده شد.