در مورخه 98/11/14 جلسه ستاد انتخاب تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی شهرستان سرایان در سال ۹۸ با حضور کلیه اعضای محترم ستاد نمونه های شهرستان در محل مدیریت جهاد کشاورزی سرایان برگزار گردید در این جلسه جناب آقای مهندس صفایی مدیر جهاد کشاورزی سرایان ضمن تاکید براهمیت انتخاب نمونه های بخش کشاورزی شهرستان در خصوص نحوه انتخاب نمونه ها مطالبی را بیان و هم چنین ایشان ضمن اشاره به انتخاب 2 نمونه از شهرستان سرایان به عنوان نمونه ملی از زحمات اداره آموزش و ترویج شهرستان و ادارات تشکر نمودند.
وی تصریح کرد: انتظار می رود در سال جاری نیز با توجه به عملکرد کشاورزان در تولیدات بخش کشاورزی، در معرفی افراد واجد شرایط جهت نمونه استانی و کشوری اهتمام لازم صورت گیرد.
در ادامه پس از ارائه مستندات نمونه های معرفی شده توسط اداره ترویج و بحث و تبادل نظر، نمونه های بخش کشاورزی سال 98 جهت تقدیر نهایی گردید.