کارگاه آموزشی مدیریت باغات پسته با تاکید بر مسائل شوری و عملیات پس از برداشت در باغات پسته در روز چهارشنبه مورخه 10/7/98 با حضور جناب آقای دکتر شرافتی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان خراسان رضوی و رئیس ایستگاه تحقیقات پسته فیض آباد در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی سرایان با حضور تعداد 92 نفر از بهره برداران و باغداران پسته کار شهرستان برگزار گردید در این کارگاه آموزشی در خصوص روش های آبیاری مناسب در باغات پسته – اصلاح خاک ، مدییریت شوری در باغات پسته و همچنین عملیات پس از برداشت تا شروع فصل زمستان مباحثی مطرح و در پایان جلسه پرسش و پاسخ برگزار گردید.