در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی و آشنایی بهره برداران بخش کشاورزی و دامی در روز پنج شنبه مورخه 1402/04/22 با حضور جناب آقای دکتر ناقوسی عضو هیئت علمی دانشگاه گناباد در روستای مصعبی شهرستان سرایان برگزار گردید در این کلاس و کارگاه آموزشی ترویجی، اساتید و کارشناسان به ارائه مطالبی در خصوص بهداشت شیر و فرآورده های لبنی و نیز چگونگی تغذیه دام پرداختند و در پایان نیز به سوالات فراگیران پاسخ های لازم ارائه گردید.