در راستای توسعه و ترویج کاشت گیاهان داروئی کلاس آموزشی اصول کاشت و پرورش گیاهان داروئی جهت بانوان شهرآیسک در روز پنجشنبه مورخه 1400/09/28 با حضور سرکار خانم وجیهه مسعودی مسئول باغبانی شهرستان برگزار گردید .در این کلاس در خصوص اهمیت کشت گیاهان داروئی ،روشهای کاشت و پرورش تعدادی ازگیاهان داروئی از جمله گل گاوزبان ،آویشن به لیمو،نعنا فلفلی مطالبی جهت بهره برداران بیان گردید