در راستای افزایش بهره وری و ارتقاء سطح آگاهی بهره برداران پسته کار در شهرستان سرایان برنامه آموزشی ترویجی روز مزرعه در روز چهارشنبه 1400/06/17 ساعت 9صبح و با حضور جناب آقای مهندس یوسفی مدیر محترم حفظ نباتات سازمان و حضور بیش از 20 نفر از پسته کاران به اتفاق کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان و مرکز جهادکشاورزی آیسک در محل کانون یادگیری پسته واقع در باغ آقای غلامرضا روحی برگزار گردید. آشنایی بهره برداران و کارشناسان با جدیدترین اطلاعات و یافته ها در اجرای روش های تلفیقی مبارزه با آفت پروانه چوبخوار از بارزترین اهداف برگزاری این برنامه بود.