به همت مرکز جهاد کشاورزی زهان و همکاری شبکه بهداشت شهرزهان جلسه ی آموزشی درروز پنجشنبه 1400/3/6در حسینیه شهرک فخران برگزار گردید که در این جلسه آقای نظری روانشناس توضیحات کامل درباره انواع افسردگی ها ی زنان و بیماریهای روحی ارائه دادند و خیلی مورد استقبال زنان روستایی واقع شد و در پایان مقرر گردید که جلسات آموزشی در این زمینه و همچنین درباره فرزند پروری مجدد برگزار گردد .