به مناسبت آزادسازی خرمشهر، با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی و بسیج سازندگی شهرستان زیرکوه روز پنج شنبه 1400/3/4نمایشگاهی از محصولات، دستاوردها و توانمندیهای زنان روستایی و عشایری شهرستان در منطقه مرزی روستای گزخت برگزار گردید. به همین مناسبت سردار زهرایی فرمانده کل بسیج سازندگی کشور از این نمایشگاه بازدید بعمل آوردند و از نزدیک با توانمندیهای صندوقهای خرد زنان روستایی آشنا گردیدند.