به همت واحد حفظ نباتات و اداره ترویج شهرستان زیرکوه کلاس آموزشی مبارزه با آفات، بیماری ها و تغذیه درختان پسته مورخ 1400/02/01 در روستای بمرود با حضور20 بهره بردار برگزارشد.
در این کلاس در خصوص مهمترین آفات درختان پسته، زمان مبارزه با آفات، تغذیه درختان و علائم کمبود عناصر مطالبی ارائه و به سوالات کشاورزان در این زمینه پاسخ داده شد.