به همت واحد حفظ نباتات شهرستان کارگاه آموزشی پایش و رصد ملخ صحرایی و آموزش نصب اپلیکیشن پایش روز دوشنبه مورخ 99/11/6 با حضور 17 نفر (کارشناس منابع طبیعی ، محیط زیست، نظام مهندسی و دهیاران مناطق آلوده شهرستان) درسالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه برگزار گردید.
این کارگاه با هدف آشنایی با ملخ صحرایی، بهترین زمان مبارزه، پایش مناطق آلوده و آموزش نصب نرم افزار پایش (اپلیکیشن موبایلی) برگزار شد.