به همت اداره امور دام و اداره ترویج شهرستان زیرکوه دوره آموزشی آشنایی با اصول مدرن پرورش گوسفند داشتی روز یک شنبه مورخ 99/3/11 در محل سالن جلسات مدیریت برگزار گردید. در این کلاس که 25 نفر از دامداران مشتاق شهرستان شرکت داشتند خانم دکتر خسروی نکات مهم اصول پرورش گوسفند داشتی، اصول انتخاب و خرید گوسفند، تغذیه مناسب جهت افزایش راندمان تولید در مراحل مختلف پرورش را بیان نمودند. همچنین در پایان آقای مهندس صفاجو نکات مهمی را درباره هویت گذاری دام توضیح دادند.