با همت  مرکز جهاد کشاورزی زهان و اداره ترویج شهرستان زیرکوه کلاس پرورش گوسفند در شهرک فخران برگزار شد. در این کلاس  که 19 نفر از دامداران شرکت داشتند خانم دکتر خسروی نکات مهم اصول پرورش گوسفند را بیان نمودند و همچنین راجع به نوع نژاد و جیره غذایی دام و هویت گذاری دام توضیحاتی داده شد. و در پایان قرار شد افرادی که متقاضی نژاد های اصلاح شده ی گوسفند سازگار با آب و هوای منطقه و تولید بیشتر هستند، من جمله نژاد آرمان و ایران بلک جهت خریداری به مرکز اصلاح نژاد عباس آباد مشهد معرفی گردند.