با همت  مرکز جهاد کشاورزی زهان و اداره ترویج شهرستان زیرکوه و نماینده صندوق کار آفرینی امید کلاس توجیهی اعضاء صندوق خرد زنان روستاهای سردوان و فخران و نحوه وام دهی برگزار شد. در این کلاس  که سرگروه ها  و تعدادی از اعضاء صندوق خرد زنان  با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت زنان در باره وام و نحوه وام دهی شرکت داشتند و قرعه کشی نیز انجام شد و توسط نماینده صندوق کار آفرین امید توضیحات کامل راجع به باز پرداخت اقساط و.... داده شد. و در پایان قرار شد که اعضاء هیئت مدیره به صندوق کارآفرینی امید مراجعه نمایند و وام را به حساب اعضاء منتخب شده در قرعه کشی واریز نمایند.