مورخه 99/02/29 کلاس آموزشی – ترویجی شناسایی و نحوه مبارزه با ملخ صحرایی و پوره های آن با هدف آشنایی دامداران در 8 محله عشایری بمرود و چاه پایاب برگزار گردید. دراین کلاس مباحثی همچون نحوه هجوم ملخ صحرایی، تخم گذاری، خروج پوره ها، اهمیت مبارزه با آن و خسارت وارده به (مراتع، مزارع و باغات) و .. مطرح شد.