به همت  مرکز جهاد کشاورزی آبیز مورخه 98/09/4 کلاس آموزشی –ترویجی فرآوری زعفران در روستای میرآباد برگزار گردید. در این کلاس آموزشی  که با حضور 14نفر از زنان روستایی در محل مسجد جامع روستا با هدف ارتقای  سطح دانش و آگاهی  زنان روستایی در خصوص فرآوری زعفران برگزار شد و مباحثی همچون برداشت، حمل و نقل و نگهداری، خشک کردن زعفران، بسته بندی زعفران  مطرح شد. در پایان حاضرین در جلسه سوالات خود را مطرح و به آنها پاسخ داده شد.