به همت  مرکز جهاد کشاورزی آبیز مورخه 98/07/09 کلاس آموزشی – ترویجی تغذیه مزارع زعفران  در روستای استند برگزار گردید . در این کلاس آموزشی  که با حضور 48 نفر از کشاورزان  استند در محل مسجد جامع روستا با هدف ارتقای  سطح دانش و آگاهی  کشاورزان در خصوص تغذیه مزارع  زعفران  برگزار شد، در این کلاس آموزشی  مباحثی چون ضد عفونی بنه ها قبل کاشت  ،استفاده از عناصر اصلی در تغذیه مزارع زعفران ، مخاطبین را با شیوه صحیح استفاده از کودها  آشنا نمودند.  در پایان حاضرین در جلسه سوالات  خود را مطرح و به آنها پاسخ داده شد .