جلسه ماهیانه صندوق خرد نورالزاهراء میرآباد ساعت 13 بعد از نماز ظهر و عصر مورخه 98/05/5 در مسجد روستا برگزار گردید. این جلسه با حضور 15 نفر از اعضاء و مدیر صندوق خرد با هدف ارتقاء توانمندی های زنان روستا و بررسی مشکلات صندوق برگزار شد. خانم مهندس هزاری سرپرست مرکز آبیز با بررسی دفاتر حسابداری، نحوه وام دهی به اعضاء و برگزاری منظم جلسات ماهیانه صندوق ، تاکید به حضور فعال اعضاء در جلسات ماهیانه و باز پرداخت به موقع وام پرداخته همچنین مزایا و اهداف صندوق را تشریح کردند و در پایان جلسه قرعه کشی ماهیانه صندوق در بین اعضاء حاضر در جلسه صورت گرفت.