روز یکشنبه مورخ 98/04/16 آقای مهندس شبانی مدیریت محترم امور دام استان و آقای مهندس معتمدی از قرنطینه دامهای وارداتی شهرستان زیرکوه بازدید بعمل آوردند. پیرو دعوت امور دام شهرستان از مسئولین استانی این بازدید صورت گرفت. مجوز واردات 3000 راس دام برای شرکت تعاونی عشایری شهرستان صادر گردیده است که در مرحله اول 2000 راس وارد و هم اکنون در قرنطینه می باشد. تمامی این دامها پلاک گذاری و تعیین هویت گردیده اند. همچنین آقایان مهندس شبانی و  معتمدی از واحد دامداری اقای عباسی مقدم (کاندید نمونه ملی) بازدید بعمل آوردند و در پایان در جلسه ای با حضور اقای مهندس صفاجو و خانم خسروی در محل مدیریت برگزار شد، مهندس شبانی قول همکاری در توزیع دامهای وارداتی بین اعضای صندوق های خرد زنان روستایی شهرستان را نیز دادند.