به همت مرکز جهاد کشاورزی آبیز مورخه 1398/04/19 کلاس آموزشی – ترویجی مدیریت تغذیه باغات انار با موضوع آفات، بیماری ها و تغذیه درختان با هدف آشنایی بهره  برداران با یافته ها  و  تحقیقات  جدید  با حضور 19 بهره بردار در مسجد روستای فندخت برگزار شد. در این کلاس مباحثی  همچون تغذیه باغات انار، کنترل غیر شیمیایی آفات بخصوص کرم گلوگاه انار مطرح شد.  در پایان کلاس به سوالات  کشاورزان پاسخ داده شد.