شرح خبر: به همت  مرکز جهاد کشاورزی آبیز مورخه 1398/4/10 کلاس آموزشی – ترویجی  مدیریت  به هنگام  باغات پسته با موضوع آفات ، بیماری ها و تغذیه درختان با هدف آشنایی بهره  برداران با یافته ها و تحقیقات  جدید با حضور 9   پسته  کار در یکی از باغات پسته  روستای استند  برگزار شد. در این کلاس مباحثی  همچون تغذیه باغات پسته ، کنترل غیر شیمیایی آفات بخصوص پسیل مطرح شد.  در پایان کلاس از باغ پسته بازدید و از نزدیک در مورد مسائل و مشکلات موجود بحث و تبادل نظر شد.