جلسه ای در تاریخ 1400/6/9با حضورهمکاران مرکز زهان و اعضاء صندوق خردزنان روستای سردوان تشکیل شد در این جلسه همکاران مرکز زهان با اعضاء صندوق به بحث و مشورت درباره ی فعالیت های زنان روستا وبررسی و رفع مشکلات و ... بحث وگفتگو نمودند وجهت بهبود فعالیتهای اعضاء صندوق راهنمایی های لازم صورت گرفت و در پایان با برگزاری قرعه کشی بین گروههای صندوق به تعداد 10نفر به قید قرعه وام سه میلیون تومانی داده شد و مصوب گردید که وام گیرندگان ماهیانه اقساط وام و مبلغ افزایش سرمایه را مرتب به حسابدار صندوق تحویل بدهند .