همزمان با هفته جهاد کشاورزی، جلسه گرامیداشت دهه کرامت و تجلیل از بانوان صندوق های خرد زنان روستایی بخش قهستان در مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
با حضور جناب آقای دکتر نصیرایی مدیریت محترم شهرستان درمیان ، حاج آقای یوسفی نماینده محترم ولی فقیه شهرستان درمیان، جناب آقای سید رضا حسینی کارشناس باغبانی شهرستان و سرکار خانم محمدی سرپرست اداره ترویج و سرکار خانم داودی کارشناس ترویج شهرستان و سرکار خانم صنعت پیشه سرپرست مرکز جهاد کشاورزی قهستان و سرکار خانم اکبری مدیر عامل محترم صندوق حمایت از توسعه فعالیتهای زنان روستایی و تعداد ۲۷ نفر از زنان روستایی برگزار شد
در ابتدا جناب آقای دکتر نصیرایی ضمن تشکر از کلیه همکاران و صندوقهای خرد زنان روستایی به نقش زنان روستایی و صندوقهای خرد زنان روستایی در اقتصاد و توسعه روستا اشاره نمودند
سپس حاج آقای یوسفی بیاناتی در تکریم دهه کرامت و نقش زنان روستایی در خانواده و جامعه ارائه دادند و در پایان جلسه از تعدادی از زنان روستایی تقدیر و تشکر گردید